Logistički podaci

Polar povrće

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar voće

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar testo

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar torte

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar ribe

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar povrće

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar voće

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar testo

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar torte

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije

Polar ribe

Težina artikla

Komada u pakovanju

Kutija po paleti

Šifra artikla

Bar kod artikla

Bar kod kutije