Politika privatnosti

Poslednji put ažurirano: 23.04.2021.

Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Polar Food d.o.o. primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

Polar Food d.o.o. će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Korisnik je izričito sagalasan da se njegovi podaci prikupe, te da se čuvaju i upotrebljavaju, te da ih u tu svrhu i ostavlja.

Polar Food d.o.o. će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Polar Food d.o.o..

Ukoliko Polar Food d.o.o. odluči da promeni ovu politiku, Polar Food d.o.o. će postaviti izmene na svojoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Polar Food d.o.o. obradjuje, kako ih Polar Food d.o.o. koristi i pod kojim okolnostima ih Polar Food d.o.o. otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Polar Food d.o.o. odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Polar Food d.o.o. će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.polarfood.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

Polar Food d.o.o. će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važećim zakonima ili propisima.

Bezbednost

Polar Food d.o.o. je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Polar Food d.o.o. je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. Polar Food d.o.o. nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplanskog otkrivanja, Polar Food d.o.o. će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada Polar Food d.o.o. prikuplja lične podatke ona to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Polar Food d.o.o..

Nadzor/Primena

Polar Food d.o.o. ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Polar Food d.o.o.. Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Polar Food d.o.o. možete kontaktirati na e-meil adresi: office@polarfood.rs

Po pitanju ličnih podataka Polar Food d.o.o. saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.